Trang chủ » Tu Tiên

Tu Tiên

Đầu tư cho nhận thức, đọc gì?

Đầu tư cho nhận thức, đọc gì

Nên đọc gì để đầu tư cho nhận thức? Tiêu Đỉnh là một nhân vật mới xuất hiện trên văn đàn Trung Quốc, ban đầu anh viết Tru Tiên là viết đặt hàng cho một game online, nhưng đây là “bút thần”, một hiện tượng đặc biệt của nghề viết. Tức người viết thì bình thường, nhưng lúc viết văn …

Xem thêm »