Trang chủ » 100 bài dạy làm ăn

100 bài dạy làm ăn

Bài 2: Đi biển có đôi

Người ta nói “đàn ông đi biển có đôi”, vì muốn giăng lưới đánh mẻ cá to, phải hợp lực cùng nhau. Điều kiện cần của hùn hạp là SỰ HÀO SẢNG của người rủ. Điều kiện đủ là KỶ LUẬT CỦA MỖI CÁ NHÂN người góp vốn. Kỷ luật này phải là bản chất, hoặc phải là thói quen. …

Xem thêm »

Bài 3: Kỹ năng Street Smart (SS)

Đây là kỹ năng quan trọng nhất mà một người làm ăn cần có, khi làm ăn ở các quốc gia đang phát triển. Smart khác với intelligent ở chỗ là Intelligent thì IQ (chỉ số thông minh) phải cao, nhưng smart thì IQ và EQ (chỉ số cảm xúc) đều phải tương đối. Smart là thông minh thực tế, …

Xem thêm »

Bài 5: Những mái chèo lạc nhịp

Đây là bài quan trọng nhất. 1. Trong hùn hạp làm ăn, người ta nói “đồng hội đồng thuyền”, vì hình ảnh người ngồi trên thuyền phản ánh chính xác nhất cách chúng ta làm ăn với nhau. Thuyền nào cũng phải có 1 thuyền trưởng- tức người chỉ huy, vai trò vô cùng quan trọng. Trên đường đi có …

Xem thêm »