Tin hot

Recent Posts

Tỉ lệ vàng (golden ration) là gì?

Tỉ lệ vàng

Tỉ lệ vàng là một tỉ số giữa hai số a,b sao cho tỷ số giữa tổng của hai số đó (a b) với số lớn hơn (a) bằng tỷ số giữa số lớn hơn (a) với số nhỏ hơn (b). Tỉ lệ vàng thường được biểu diễn bằng ký tự φ (phi) trong bảng chữ cái Hy Lạp nhằm tưởng nhớ đến Phidias, nhà điêu khắc …

Xem thêm »